autentificare cu OpenID
Decret privind trecerea Centralei industriale de mașini-unelte București din subordinea Ministerului Industriei Electrotehnicii, al Electronicii și Informaticii în subordinea Ministerului Industriei Construcțiilor de Mașini
  • semnat: Președintele Consiliului Frontului Salvării Naționale, Ion Iliescu
Consiliul Frontului Salvării Naționale decretează:

Articol unic. - Pe data prezentului decret Centrala industrială de mașini-unelte București din subordinea Ministerului Industriei Electrotehnicii, al Electronicii și Informaticii trece în subordinea Ministerului Industriei Construcțiilor de Mașini.