autentificare cu OpenID
Hotărâre privind funcționarea direcțiilor financiare județene, Direcției generale financiare a municipiului București, administrațiilor financiare municipale, ale sectoarelor municipiului București și a Sectorului agricol Ilfov, precum și a serviciilor sau birourilor financiare orășenești
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman

Acte care menționează acest act:

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Administrațiile financiare, serviciile sau birourile financiare, precum și agenții fiscali de la comune, funcționează în subordinea direcțiilor financiare județene și a Direcției generale financiare a municipiului București, după caz.

Aceste unități financiare îndeplinesc și rolul de organe locale de specialitate ale administrației de stat, pe lângă primării.

Art. 2. - În vederea cointeresării și stimulării aparatului fiscal în identificarea și impunerea activităților clandestine și a evaziunilor fiscale, se constituie un fond de premiere în limita unei cote de 30 la sută din amenzile contravenționale aplicate și încasate pentru practicarea evaziunii și nerespectarea legislației de impozite și taxe, ce se va utiliza la recompensarea persoanelor care și-au adus o contribuție însemnată în acest domeniu.

Condițiile de acordare a recompenselor se stabilesc de direcțiile financiare județene și Direcția generală financiară a municipiului București, cu avizul Ministerului Finanțelor și al Ministerului Muncii și Ocrotirilor Sociale.

Art. 3. - Prezenta hotărâre intră în vigoare pe data de 1 aprilie 1990.