autentificare cu OpenID
Hotărâre privind realizarea sistemului informatic național pentru evidența populației
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Se aprobă realizarea unui sistem informatic unitar pentru evidența populației în județe și municipiul București, conform anexei.

Art. 2. - Ministerul Economiei Naționale, Ministerul Finanțelor și Comisia Națională de Informatică vor asigura fondurile necesare realizării sistemului informatic unitar pentru evidența populației.


[modificare] Anexă

1. Ministerul de Interne, prin inspectoratul general al poliției și inspectoratele de poliție județene și al municipiului București, va furniza datele în vederea implementării pe calculator a evidenței populației, precum și pentru ținerea în actualitate a sistemului informatic.

2. Comisia Națională de Informatică va realiza, prin centrele teritoriale de calcul electronic, banca de date a populației în regim de teletransmisie și teleprelucrare a informațiilor, asigurând accesul cadrelor de specialitate din Inspectoratul general al poliției și inspectoratele de poliție județene și al municipiului București în vederea exploatării și actualizării acestor date.

Pentru activitatea de culegere și codificare, înregistrare pe suport magnetic, validare, corectare și înregistrare în banca de date a evidenței populației se acordă Comisiei Naționale de Informatică suma de 80 milioane lei, iar pentru costul formularelor folosite, 2 milioane lei.