autentificare cu OpenID
Hotărâre privind înființarea în cadrul Academiei navale „Mircea cel Bătrân”, din municipiul Constanța, a Facultății de marină civilă
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Pe data prezentei hotărâri, în cadrul Academiei navale „Mircea cel Bătrân”, din municipiul Constanța, se înființează Facultatea de marină civilă, care pregătește ofițeri maritimi și fluviali, la cererea unor beneficiari interni și externi.

Art. 2. - Facultatea de marină civilă organizează și desfășoară învățământul în următoarele specialități:

  • conducerea și exploatarea navei de transport maritim;
  • conducerea și exploatarea navei de pescuit oceanic;
  • radioelectronică navală;
  • electromecanică navală;
  • electrotehnică navală;
  • conducerea și exploatarea navei de transport fluvial;
  • electromecanică transport fluvial;
  • exploatări portuare.

Art. 3. - Durata studiilor în cadrul Facultății de marină civilă este de 5 ani pentru formarea ofițerilor maritimi și de 3 ani pentru formarea ofițerilor fluviali.

Art. 4. - Absolvenților Facultății de marină civilă cu durata de 5 ani, reușiți la examenul de diplomă, li se acordă diploma de inginer și brevetul de ofițer 3 maritim, în conformitate cu specialitatea urmată, iar celor cu durata de 3 ani, diploma echivalentă stabilită de Ministerul Învățământului și brevetul de ofițer 3 fluvial.

Art. 5. - Absolvenților anului III de studii li se acordă gradul de aspirant (sublocotenent) în rezervă.

Art. 6. - Studenții de la Facultatea de marină civilă, în primul an de studii, vor desfășura activitățile în conformitate cu regulamentele militare în vigoare, perioadă în care își vor îndeplini obligațiile de instruire militară și vor purta uniforma militară.

Începând cu anul II, studenții Facultății de marină civilă își desfășoară activitatea în conformitate cu normele stabilite pentru învățământul superior și vor purta uniforma civilă stabilită de senatul Academiei navale „Mircea cel Bătrân”.

Art. 7. - Pentru absolvenții Facultății de marină civilă se pot organiza doctorate, cursuri postacademice în domeniile optimizării conducerii și exploatării navelor și a flotelor civile, precum și alte cursuri la cererea celor interesați.

Art. 8. - Cheltuielile de școlarizare și întreținere a studenților din Facultatea de marină civilă a academiei navale „Mircea cel Bătrân” se vor efectua din planul de cheltuieli al Ministerului Apărării Naționale și vor fi recuperate de la beneficiari, pe baza deconturilor trimestriale.

Cu sumele recuperate, Ministerul Apărării Naționale va reconstitui creditele bugetare din planul său de cheltuieli la articolele de la care acestea s-au efectuat.

Art. 9. - Admiterea în Facultatea de marină civilă din cadrul Academiei navale „Mircea cel Bătrân” se va face în conformitate cu normele elaborate de Ministerul Învățământului.

Art. 10. - Planurile și programele de învățământ pentru Facultatea de marină civilă se elaborează de către senatul Academiei Navale „Mircea cel Bătrân” din municipiul Constanța, cu acordul Ministerului Învățământului și al beneficiarilor și vor fi aprobate de ministerul apărării naționale.

Art. 11. - Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu anul universitar 1990/1991.