autentificare cu OpenID
Hotărâre privind înființarea Institutului pentru securitate minieră Petroșani
 • semnat: Prim-ministru, Petre Roman

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Pe data prezentei hotărâri se înființează Institutul pentru securitate minieră Petroșani, cu sediul în municipiul Petroșani, județul Hunedoara, în subordinea Ministerului Minelor.

Institutul pentru securitate minieră Petroșani se înființează prin reorganizarea Centrului de cercetări, inginerie tehnologică și proiectări pentru securitate minieră Petroșani, care se desființează.

Art. 2. - Institutul pentru securitate minieră Petroșani se desemnează ca institut cu caracter național privind avizarea, verificarea și certificarea echipamentelor electrice destinate lucrului în atmosfere potențial explozive.

Art. 3. - Obiectul de activitate al Institutului pentru securitate minieră Petroșani este prevăzut în anexa la prezenta hotărâre.

Art. 4. - Personalul care trece de la Centrul de cercetări, inginerie tehnologice și proiectări pentru securitate minieră Petroșani la Institutul pentru securitate minieră Petroșani, ca urmare a aplicării prezentei hotărâri, se consideră transferat în interesul serviciului.

Art. 5. - Activul și pasivul stabilite pe baza bilanțului contabil încheiat la data de 30 aprilie 1990, împreună cu indicatorii de plan economici și financiari, contractele economice încheiate și baza materială de la Centrul de cercetări, inginerie tehnologică și proiectări pentru securitate minieră Petroșani, trec, pe bază de protocol, la Institutul pentru securitate minieră Petroșani.


[modificare] Anexă

Obiectul de activitate al Institutului pentru securitate minieră Petroșani

 • Cercetări privind securitatea, protecția muncii și combaterea poluării mediului înconjurător din activitatea minieră.
 • Cercetări în domeniul explozivilor minieri, verificarea și avizarea materialelor explozive și a altor materiale specifice industriei extractive.
 • Cercetări privind aerajul minier, ventilația industrială, degazarea stratelor de cărbuni.
 • Cercetări pentru realizarea de prototipuri și microproducție de aparate și dispozitive în domeniul securității miniere; întocmirea documentațiilor tehnico-economice pentru realizarea de prototipuri și microproducție, de aparate și dispozitive în domeniul securității miniere.
 • Cercetări, încercări și certificări privind protecția pentru atmosferă explozivă a echipamentelor electrice, utilajelor și materialelor fabricate în țară sau importate.
 • Avizarea proiectelor anuale de aeraj al minelor grizutoase de categoria a IV-a și a V-a și al minelor de petrol, a proiectelor-cadru pentru metodele de abataj utilizate în exploatarea cărbunelui, a documentațiilor tehnice și introducere a noilor tehnologii de extracție și de introducere în subteran a unor noi tipuri de utilaje și instalații, precum și a modificărilor aduse acestor documentații.
 • Instruirea și autorizarea personalului în domeniile: salvare minieră, protecție antigrizutoasă și antiexplozivă a echipamentelor electrice și măsurării parametrilor de securitate a muncii.
 • Autoriză unitățile constructoare de mașini profilate pentru realizarea utilajelor și aparatelor electrice destinate lucrului în mediu grizutos, instruiește și autorizează personalul unităților constructoare care răspunde de controlul calității utilajelor și aparatelor electrice destinate lucrului în mediu grizutos pe fluxul de fabricație și de livrare.
 • Verifică modul cum sunt asigurate condițiile de producție impuse pentru asigurarea caracteristicilor specifice ale utilajelor și aparatelor electrice destinate lucrului în mediu grizutos.
 • Efectuează testarea psihologică a personalului stabilit de reglementările în vigoare din industria extractivă.
 • Efectuează instruirea de specialitate și atestează personalul tehnico-ingineresc în domeniul protecției muncii în industria minieră.
 • Elaborează sau reactualizează, cu aprobările prevăzute de reglementările în vigoare, normele departamentale de protecție a muncii în activitatea minieră; realizează materiale de propagandă pentru protecția muncii din industria minieră.
 • Cercetări privind elaborarea de studii, prognoze, marketing, standardizare, invenții, prelucrarea automată a datelor, din domeniul său de activitate.
 • Acordă asistență tehnică și execută lucrări pentru domeniile prevăzute în obiectul de activitate al institutului și pentru alte activități sau ramuri industriale.
 • Efectuează expertize în domeniul protecției muncii în industria minieră.