autentificare cu OpenID
Hotărâre privind înființarea unor întreprinderi de industrie alimentară
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Începând cu data prezentei hotărâri se înființează în subordinea Centralei vinificării, băuturilor diferite și produselor spirtoase, Centralei industriale de morărit și panificație, Centralei industrializării cărnii, Centralei industriei uleiului și Trustului pentru producerea conservelor și sucurilor, de sub îndrumarea și controlul Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare - Departamentul industriei alimentare, întreprinderile prevăzute în anexă, având denumirea, sediul și obiectul de activitate cuprinse în aceeași anexă.

Întreprinderile se înființează prin divizarea parțială a patrimoniului unităților de profil existente.

Art. 2. - Întreprinderile înființate au personalitate juridică, autonomie economică și se organizează potrivit normelor unitare de structură aprobate pentru unitățile economice de același profil.

Art. 3. - Întreprinderile prevăzute în anexă se înființează în cadrul indicatorilor de plan aprobați pentru centralele industriale din subordinea Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare - Departamentul industriei alimentare pe anul 1990.

Art. 4. - Personalul care trece de la unitățile ce se reorganizează la întreprinderile ce se înființează se consideră transferat în interesul serviciului.

Art. 5. - Activul și pasivul stabilite pe baza bilanțului încheiat la 30 aprilie 1990, împreună cu indicatorii de plan economico-financiari și contractele aferente încheiate de unitățile din care se desprind, se preiau pe bază de protocol.

Art. 6. - Unitățile din care s-au desprins fabricile și secțiile fără personalitate juridică înființate ca întreprinderi potrivit prevederilor art. 1 din prezenta hotărâre se regradează de către Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare - Departamentul industriei alimentare, potrivit prevederilor legale.


[modificare] Anexă

Unitățile ce se înființează în subordinea Centralei vinificării, băuturilor diferite și produselor spirtoase, Centralei industriale de morărit și panificație, Centralei industrializării cărnii, Centralei industriei uleiului și Trustului pentru producerea conservelor și sucurilor

Nr. crt. Denumirea unității ce se înființează Localitatea Județul Obiectul de activitate Modul de înființare
I. Centrala vinificării, băuturilor diferite și produselor spirtoase
1. Întreprinderea de bere Tulcea. Tulcea Tulcea Fabricarea berii Transformarea secției de bere Tulcea în întreprindere prin desprindere de la Întreprinderea de bere Constanța
2. Întreprinderea de bere Ciclova Montană Ciclova Montană Timiș Fabricarea berii Transformarea secției de bere Ciclova Montană în întreprindere prin desprindere de la Întreprinderea de bere Timișoara
3. Întreprinderea de bere Suceava Suceava Suceava Fabricarea malțului și berii Transformarea secției de malț și bere Suceava în întreprindere prin desprindere de la Întreprinderea de spirt, bere și amidon Rădăuți
4. Întreprinderea de vinificație și produse spirtoase Giurgiu Giurgiu Giurgiu Vinificarea și fabricarea băuturilor Transformarea secției de vinificație și produse spirtoase Giurgiu în întreprindere prin desprindere de la Întreprinderea de vinuri și rachiuri București-Est
5. Întreprinderea de amidon, glucoză Fălticeni Fălticeni Suceava Fabricarea amidonului și glucozei Transformarea secției de amidon, glucoză Fălticeni în întreprindere prin desprindere de la Întreprinderea de spirt, bere, amidon Rădăuți
6. Întreprinderea de amidon, glucoză și alcool rafinat Sânsimion Sânsimion Harghita Fabricarea amidonului, glucozei, dextrinei și alcoolului rafinat Transformarea secției de de amidon, glucoză și alcool rafinat Sânsimion în întreprindere prin desprindere de la Întreprinderea de bere, spirt, amidon Harghita
7. Întreprinderea de bere „Grivița” București București - Fabricarea berii Transformarea fabricii de bere „Grivița” în întreprindere, în subordinea Centralei vinificării, băuturilor diferite și produselor spirtoase
8. Întreprinderea de producție utilaje și construcții-montaj București București - Execuție și montaj de utilaje, instalații prototipuri și piese de schimb pentru industria băuturilor Transformarea Fabricii de producție utilaje și construcții-montaj București în întreprindere, în subordinea centralei vinificării, băuturilor diferite și produselor spirtoase
II. Centrala industrială de morărit și panificație
9. Întreprinderea de morărit și panificație Petroșani Petroșani Hunedoara Morărit și fabricarea produselor de panificație Transformarea secției de morărit și panificație Petroșani în întreprindere prin desprindere de la Întreprinderea de morărit și panificație Hunedoara
10. Întreprinderea de utilaj și piese de schimb București București - Execuție și montaj utilaje, instalații și piese de schimb pentru industria de morărit și panificație Transformarea fabricii de utilaj și piese de schimb București în întreprindere în subordinea Centralei industriale de morărit și panificație
III. Centrala industrializării cărnii
11. Întreprinderea de industrializare a cărnii Petroșani Petroșani Hunedoara Tăiere animale, tranșare și industrializare carne și subproduse de abator Transformarea atelierelor și centrelor de contractări și achiziții Petroșani în întreprindere prin desprindere de la Întreprinderea de industrializare a cărnii Hunedoara
IV. Centrala industriei uleiului
12. Întreprinderea de ulei Vaslui Vaslui Vaslui Prelucrarea semințelor oleaginoase și producerea de ulei comestibil Transformarea Fabricii de ulei Vaslui în întreprindere, în subordinea Centralei industriei uleiului
13. Întreprinderea de grăsimi hidrogenate și margarină Bragadiru Bragadiru Sectorul agricol Ilfov Producerea de uleiuri comestibile rafinate, fabricarea margarinei și grăsimii vegetale Transformarea Fabricii de grăsimi hidrogenate și margarină Bragadiru în întreprindere, în subordinea Centralei industriei uleiului
V. Trustul pentru producerea conservelor și sucurilor
14. Întreprinderea de conserve și băuturi răcoritoare „Flora” București București - Producerea conservelor și băuturilor răcoritoare Transformarea fabricii de conserve și băuturi răcoritoare „Flora” în întreprindere, în subordinea Trustului pentru producerea conservelor și sucurilor
15. Întreprinderea de conserve și băuturi răcoritoare Chiajna București Chiajna Sectorul agricol Ilfov Producerea și industrializarea legumelor și fructelor Transformarea fabricii de conserve Chiajna în întreprindere, în subordinea Trustului pentru producerea conservelor și sucurilor
16. Întreprinderea de conserve și băuturi răcoritoare Carei Carei Satu Mare Producerea conservelor și băuturilor răcoritoare Transformarea Fabricii de legume și fructe Carei în întreprindere, în subordinea Trustului pentru producerea conservelor și sucurilor