autentificare cu OpenID
Decret privind desființarea Departamentului securității statului
  • semnat: Președintele Consiliului Frontului Salvării Naționale, Ion Iliescu
Consiliul Frontului Salvării Naționale decretează:

Articol unic. - Pe data prezentului decret Departamentul securității statului se desființează.