autentificare cu OpenID
Hotărâre privind înființarea Centrului de cercetări biologice din orașul Jibou, județul Sălaj
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Pe data prezentei hotărâri se înființează Centrul de cercetări biologice Jibou, județul Sălaj, unitate cu personalitate juridică, prin reorganizarea Stațiunii tinerilor naturaliști din Jibou.

Art. 2. - Centrul desfășoară activități de cercetare dezvoltare în domeniul științelor naturale și biologiei, educație-formare-specializare, microproducție, activități muzeistice și turistice.

Art. 3. - Centrul de cercetări biologice Jibou funcționează în subordinea Direcției generale a cercetării științifice și dezvoltării tehnologice de pe lângă Ministerul Învățământului.

Art. 4. - Unitatea funcționează în regim de autofinanțare și își organizează activitatea cu personal propriu și de la alte unități, precum și cu persoane fizice, pe bază de contracte și tarife convenite.

Art. 5. - Structura organizatorică și numărul de personal se aprobă de către Direcția generală a cercetării științifice și dezvoltării tehnologice, la propunerea consiliului de administrație al unității, în termen de 15 zile de la data prezentei hotărâri.

Art. 6. - Personalul Stațiunii tinerilor naturaliști din Jibou trece la Centrul de cercetări biologice Jibou, fiind transferat în interesul serviciului, iar baza materială a stațiunii se preia de către centru.

Art. 7. - Se abrogă Ordinul ministrului învățământului nr. 3092/1974 privind înființarea Stațiunii tinerilor naturaliști Jibou, cât și alte prevederi contrare prezentei hotărâri.