autentificare cu OpenID
Hotărâre privind reorganizarea unor unități din subordinea Ministerului Poștelor și Telecomunicațiilor
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Baza de aprovizionare tehnico-materială pentru activitatea de poștă și telecomunicații se reorganizează ca unitate cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Poștelor și Telecomunicațiilor, cu sediul în București, având ca obiect de activitate aprovizionarea tehnico-materială cu materii prime, materiale, piese de schimb, echipamente specifice, necesare activității de poștă și telecomunicații și se încadrează în grupa a IV-a de ramuri.

Art. 2. - Centrul de calcul electronic pentru poștă și telecomunicații se reorganizează ca unitate cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Poștelor și Telecomunicațiilor, cu sediul în București, având ca obiect de activitate prelucrarea automată a datelor și informațiilor din sistemul de poștă și telecomunicații și se încadrează în grupa a III-a de ramuri.

Art. 3. - Unitățile reorganizate potrivit art. 1 și art. 2 vor funcționa pe principiul autonomiei economice și se organizează potrivit normelor unitare de structură aprobate pentru activitatea de aprovizionare tehnico-materială și, respectiv, informatică.

Art. 4. - Ministerul Poștelor și Telecomunicațiilor va lua măsuri pentru o mai bună organizare a muncii, pentru creșterea eficienței și obținerea unor rezultate economice superioare, în vederea acoperirii prin eforturi proprii a fondurilor suplimentare necesare aplicării prezentei hotărâri.