autentificare cu OpenID
Hotărâre privind înființarea Întreprinderii „Grand-Hotel” București, în subordinea Ministerului Turismului
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Pe data prezentei hotărâri se înființează Întreprinderea „Grand-Hotel” București, având personalitate juridică, cu sediul în București, în subordinea Ministerului Turismului, care, în aplicarea Hotărârii Guvernului României nr. 115/1990, preia hotelul delegațiilor oficiale din Centrul Civic București, obiectiv de investiții în curs de execuție și care urmează a fi finanțat în continuare de la bugetul statului.

Art. 2. - Întreprinderea „Grand-Hotel” București are ca obiect de activitate prestarea de servicii hoteliere, alimentație publică, vânzări de mărfuri și alte servicii turistice.

Art. 3. - Structura organizatorică a Întreprinderii „Grand-Hotel” se aprobă de Ministerul Turismului, pe baza prevederilor legale. Numărul de personal va fi stabilit pe etape de către Ministerul Turismului, în corelare cu desfășurarea lucrărilor de investiții.

Art. 4. - Ministerul Economiei Naționale și Ministerul Finanțelor vor introduce în planul și bugetul pe anul 1990 modificările rezultate din aplicarea prezentei hotărâri, pe baza propunerilor Ministerului Turismului.