autentificare cu OpenID
Hotărâre privind înființarea Studioului de creație cinematografică în subordinea Ministerului Culturii
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Se înființează Studioul de creație cinematografică în subordinea Ministerului Culturii, unitate care va funcționa în regimul instituțiilor de stat autofinanțate, putând primi în completarea veniturilor proprii alocații de la buget.

Art. 2. - Studioul de creație cinematografică este instituție de stat, cu personalitate juridică, având sediul în municipiul București.

Art. 3. - Studioul de creație cinematografică are ca obiect de activitate realizarea unor filme artistice, de acțiune, documentare și de animație, de lung și scurt metraj, de interes cultural deosebit, în cadrul politicii culturale naționale.

Art. 4. - Pentru producția și difuzarea filmelor realizate, Studioul de creație cinematografică încheie contracte, în condițiile legii, cu creatorii care participă la producerea filmelor, cu studiourile de producție cinematografică, precum și cu distribuitorii de filme din țară și străinătate.

Studioul poate realiza filme și în cooperare cu alte studiouri de creație cinematografică din țară și străinătate, cu respectarea normelor legale.