autentificare cu OpenID
Hotărâre privind înființarea Teatrului „Masca”
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Se înființează Teatrul „Masca”, teatru de gest, pantomimă și expresie corporală.

Art. 2. - Teatrul „Masca” se organizează la nivel de teatru dramatic de categoria I, fiind instituție bugetară, în subordinea Ministerului Culturii.

Art. 3. - Ministerul Economiei Naționale și Ministerul Finanțelor vor lua măsurile necesare pentru modificarea corespunzătoare a indicatorilor economico-financiari pe anul 1990, ca urmare a prezentei hotărâri.