autentificare cu OpenID
Hotărâre privind înființarea Teatrului „Emil Botta”
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Se înființează Teatrul „Emil Botta”, teatru dramatic de categoria I, instituție bugetară în subordinea Ministerului Culturii.

Art. 2. - Ministerul Economiei Naționale și Ministerul Finanțelor vor lua măsurile necesare pentru modificarea corespunzătoare a indicatorilor economico-financiari pe anul 1990, ca urmare a prezentei hotărâri.