autentificare cu OpenID
Hotărâre privind înființarea și organizarea Întreprinderii „Termorom” Cluj-Napoca
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Pe data prezentei hotărâri se înființează Întreprinderea „Termorom", cu sediul în municipiul Cluj-Napoca, județul Cluj, din cadrul Centralei industriale de utilaj energetic București, de sub îndrumarea și controlul Ministerului Industriei Construcțiilor de Mașini, prin reorganizarea Fabricii de mașini termoenergetice, din structura Combinatului de utilaj greu Cluj-Napoca.

Art. 2. - Întreprinderea „Termorom” Cluj-Napoca are ca obiect de activitate fabricarea de cazane de abur industrial și cazane de apă fierbinte, părți specifice cazane, arzătoare și piese de schimb și se organizează pe baza gestiunii economico-financiare proprii cu personalitate juridică, pe baza normelor unitare de structură în vigoare.

Art. 3. - Activul și pasivul stabilite pe baza bilanțului încheiat la data de 30 aprilie 1990, împreună cu indicatorii economici și financiari și contractele economice aferente activităților preluate ca urmare a prevederilor prezentei hotărâri, trec la Întreprinderea „Termorom” Cluj-Napoca.

Personalul care trece la unitatea nou înființată se consideră transferat în interesul serviciului.

Art. 4. - Personalul transferat în interesul serviciului sau trecut în aceiași unitate în funcții cu niveluri de salarizare mai mici, ca urmare a aplicării prevederilor din prezenta hotărâre, beneficiază de drepturile prevăzute de legislația în vigoare.

Art. 5. - Lista unităților din subordinea Centralei industriale de utilaj energetic București se completează corespunzător prevederilor prezentei hotărâri.