autentificare cu OpenID
Hotărâre privind înființarea și organizarea Întreprinderii de comerț exterior „Metanef”
 • semnat: Prim-ministru, Petre Roman

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Pe data prezentei hotărâri se înființează Întreprinderea de comerț exterior „Metanef”, cu sediul în municipiul București, în subordinea Departamentului de metalurgie neferoasă, din cadrul Ministrului Industriei Metalurgice. Obiectul de activitate al acestei întreprinderi de comerț exterior este prevăzut în anexa la prezenta hotărâre.

Art. 2. - Întreprinderea de comerț exterior „Metanef” se organizează pe baza gestiunii economico-financiare și valutare proprii, având personalitate juridică.

Structura organizatorică și numărul de personal se vor stabili pe baza normelor legale în vigoare și a volumului de activitate aprobate de către Departamentul de metalurgie neferoasă, cu avizul Ministerului Comerțului Exterior.

Art. 3. - În termen de 30 de zile de la data prezentei hotărâri, activul și pasivul, împreună cu indicatorii de plan economici, financiari și valutari, precum și cu contractele încheiate, trec de la întreprinderile de comerț exterior care au sarcini în acest sector de activitate la Întreprinderea de comerț exterior „Metanef”.

Personalul care trece la Întreprinderea de comerț exterior „Metanef” se consideră transferat în interesul serviciului.

Art. 4. - Întreprinderea de comerț exterior „Metanef" va avea în dotare două autoturisme și un microbuz pentru transportul persoanelor.

Art. 5. - Ministerul Economiei Naționale și Ministerul Finanțelor vor introduce modificările corespunzătoare în indicatorii economici și financiari pe anul 1990 ai Ministerului Industriei Metalurgice.


[modificare] Anexă

Obiectul de activitate al Întreprinderii de comerț exterior „Metanef”

A. Export

 • cupru, plumb, zinc, aluminiu și alte metale neferoase și aliajele lor;
 • produse cu conținut de metale neferoase;
 • produse prelucrate din metale neferoase;
 • laminate din metale neferoase;
 • aliaje dure și produse din acestea;
 • oxizi de metale neferoase (miniu, litargă, etc.);
 • pulberi din metale neferoase;
 • săruri de metale neferoase și pământuri decolorante;
 • subproduse ale metalurgiei neferoase;
 • licențe, brevete de invenție românești, proiecte, know-how, engineering, din ramura de extracție și prelucrare a metalelor neferoase;
 • alte utilaje și instalații, inclusiv piese de schimb pentru industria metalurgică neferoasă;
 • lucrări de construcții-montaj pentru utilaje și instalații din industria metalurgica neferoasă;
 • acțiuni de cooperare și specializare în producție, operațiuni de leasing, participare la societăți mixte de producție și societăți comerciale din țară și străinătate pentru promovarea exportului și importului din domeniul său de activitate.

B. Import

 • concentrate de cupru, plumb, zinc etc.;
 • bauxită, săruri de fluor și alte produse chimice auxiliare specifice industriei neferoase;
 • oxizi de wolfram, titan, cobalt și ai altor metale;
 • metale primare neferoase, cupru, plumb, zinc, antimoniu, staniu, cobalt și altele;
 • laminate de cupru, bronz, alamă, aluminiu etc.;
 • deșeuri de metale neferoase;
 • pulberi de metale și amestecuri;
 • catalizatori pentru industria de acid sulfuric aferente metalurgiei neferoase;
 • piese de schimb, subansambluri, echipamente și materiale speciale necesare industriei metalurgiei neferoase;
 • licențe, studii, proiecte, know-how, engineering, tehnologii, service, asistență tehnică, școlarizare și alte servicii din domeniul metalurgiei neferoase.

C. Operațiuni pe cont propriu în vederea obținerii de aport valutar