autentificare cu OpenID
Hotărâre privind înființarea Întreprinderii de industrializare a cărnii Făgăraș
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Începând cu data de 1 mai 1990 se înființează Întreprinderea de industrializare a cărnii Făgăraș în subordinea Centralei industrializării cărnii de sub îndrumarea și controlul Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare - Departamentul industriei alimentare, prin reorganizarea subunităților Întreprinderii de industrializare a cărnii Brașov, situate în municipiul Făgăraș.

Sediul și obiectul de activitate sunt prevăzute în anexă, împreună cu gradul de organizare și grupa de ramuri.

Art. 2. - Întreprinderea de industrializare a cărnii Făgăraș ce se înființează are personalitate juridică și autonomie economică și se organizează potrivit normelor unitare de structură în vigoare.

Art. 3. - Întreprinderea de industrializare a cărnii Făgăraș se înființează în cadrul indicatorilor de plan aprobați pentru Centrala industrializării cărnii.

Art. 4. - Personalul care trece de la Întreprinderea de industrializare a cărnii Brașov la noua Întreprindere de industrializare a cărnii Făgăraș se consideră transferat în interesul serviciului.

Art. 5. - Activul și pasivul stabilite pe baza bilanțului încheiat la 30 aprilie 1990, împreună cu indicatorii de plan economico-financiari și contractele aferente încheiate de unitățile din care se desprind, se preiau pe bază de protocol.

Art. 6. - Pentru Întreprinderea de industrializare a cărnii Brașov se modifică gradul de organizare de către Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare - Departamentul industriei alimentare, cu acordul Ministerului Muncii și Ocrotirilor Sociale.


[modificare] Anexă

Unitatea ce se înființează în subordinea Centralei industrializării cărnii București

Nr. crt. Denumirea unității ce se înființează Localitatea Județul Gradul de organizare Obiectul de activitate Denumirea unității din care organizează
1. Întreprinderea de industrializare a cărnii Făgăraș Făgăraș Brașov 5 Tăierea animalelor tranșarea și industrializarea cărnii și subproduselor de abator, îngrășarea animalelor și contractarea și achiziționarea animalelor Întreprinderea de industrializare a cărnii Brașov