autentificare cu OpenID
Hotărâre privind înființarea Întreprinderii „Ideal” Mediaș
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Pe data prezentei hotărâri se înființează Întreprinderea „Ideal” Mediaș, cu sediul în municipiul Mediaș, județul Sibiu, în subordinea Centralei industriale mecanică și de articole casnice de sub îndrumarea Ministerului Industriei Electrotehnice și Electronice.

Art. 2. - Întreprinderea „Ideal” Mediaș are ca obiect de activitate fabricarea de cărucioare și vehicule pentru copii, articole sport și de uz casnic din țeavă de oțel.

Întreprinderea va fi organizată potrivit normelor unitare de structură în vigoare și va funcționa cu autonomie economică, având personalitate juridică.

Art. 3. - În cadrul întreprinderii „Ideal” Mediaș se va aplica rețeaua de salarizare pentru grupa IV de ramuri și rețeaua tarifară pentru construcții de mașini „B” acord și regie.

Art. 4. - Activul și pasivul stabilite pe baza bilanțului încheiat, împreună cu indicatorii economici și financiari și cu contractele încheiate, aferente activităților preluate ca urmare a prevederilor prezentei hotărâri, trec la Întreprinderea „Ideal” Mediaș.

Art. 5. - Lista unităților din subordinea Centralei industriale mecanică și de articole casnice București se completează corespunzător prezentei hotărâri.