autentificare cu OpenID
Hotărâre privind trecerea Întreprinderii de exploatare industrială a agregatelor minerale pentru construcții Bragadiru în subordinea Centralei antrepriză generală de construcții-montaj din subordinea Primăriei municipiului București
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Începând cu data de 1 iunie 1990 Întreprinderea de exploatare industrială a agregatelor minerale pentru construcții Bragadiru, subordonată Centralei materialelor de construcții București în cadrul Ministerului Construcțiilor, trece în subordinea Centralei-antrepriză generală de construcții-montaj București din cadrul Primăriei municipiului București.

Trecerea se face cu întreg activul și pasivul stabilite prin bilanțul contabil încheiat la data de 31 mai 1990 și indicatorii de plan economico-financiari pe anul 1990, precum și cu contractele semnate, pe baza protocolului ce se va încheia între cele două centrale.

Art. 2. - Ministerul Economiei Naționale și Ministerul Finanțelor vor introduce modificările ce decurg din aplicarea prezentei hotărâri în indicatorii economici și financiari pe anul 1990, precum și în volumul și structura bugetului de stat.

Art. 3. - Anexa nr. 4 la Decretul nr. 92/1984 și anexa nr. 6 la Hotărârea guvernului nr. 85/1990 se modifică în mod corespunzător.