autentificare cu OpenID
Hotărâre privind măsuri pentru reducerea riscului de avariere a construcțiilor afectate de cutremure
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Deținătorii de construcții atât proprietate de stat, cât și proprietate particulară sunt obligați de a inventaria și analiza starea tuturor construcțiilor din patrimoniu.

Se va da prioritate construcțiilor afectate de seismele din perioada 1940-1990.

Urmare a acestor analize se va trece la expertizarea, proiectarea și executarea lucrărilor de reparații și consolidări necesare, începând cu clădirile de importanță socială stabilite de ministere și primării.

În vederea realizării acestei acțiuni, deținătorii de construcții vor apela la institute de cercetare și proiectare în construcții, institute de învățământ superior în construcții, alte instituții cu specialiști în domeniu sau specialiști particulari atestați, precum și la unități de execuție de stat sau particulare atestate.

Art. 2. - Institutele de cercetare și proiectare în construcții, institutele de învățământ superior în construcții, alte unități cu specialiști în domeniu, precum și unitățile de execuție din subordinea ministerelor și primăriilor, vor organiza colective de specialiști care să poată asigura cu promptitudine analizarea, expertizarea, elaborarea proiectelor și execuția lucrărilor de reparații și consolidări pentru construcțiile afectate de seisme, pe bază de contracte încheiate cu deținătorii acestora.

Art. 3. - Comisia Națională pentru Standarde, Metrologie și Calitate, prin Inspecția de Stat în Construcții, va urmări ca deținătorii de construcții să realizeze acțiunile de la art. 1 alin. 1 și va controla executarea lucrărilor de reparații și consolidări ale construcțiilor afectate de seisme.

Proiectele elaborate de specialiști sau asociații particulare vor avea avizul unui institut de stat de specialitate.

Art. 4. - În vederea completării și îmbunătățirii actelor normative privind proiectarea și execuția construcțiilor rezistente la seisme și a reparațiilor și consolidărilor construcțiilor afectate de seisme, se dispun următoarele:

a) Ministerul Construcțiilor, prin institutele de cercetare și proiectare subordonate, va colecta, analiza și interpreta datele instrumentale ale rețelei seismologice din teritoriu comparativ cu datele culese din observațiile de pe teren;

b) Ministerul Construcțiilor, prin Institutul de cercetări în construcții și economia construcțiilor, împreună cu Centrul de Fizică a Pământului vor analiza harta de macrozonare seismică a teritoriului țării și standardul pentru stabilirea intensităților seismice, în vederea preluării ultimelor cunoștințe teoretice și practice din țară și străinătate;

c) Ministerul Construcțiilor în colaborare cu Comisia Națională pentru Urbanism și Amenajarea Teritoriului și Comisia Națională pentru Standarde, Metrologie și Calitate vor elabora, până la data de 30 septembrie 1990, completări la normele pentru protecția seismică a clădirilor și localităților;

d) Ministerul Construcțiilor, Comisia Națională pentru Urbanism și Amenajarea Teritoriului, împreună cu unitățile de cercetare, proiectare și execuție, vor elabora și organiza un program privind perfecționarea specialiștilor în domeniul reparațiilor și consolidărilor construcțiilor afectate de seisme. De asemenea, vor propune spre aprobare guvernului un program de dotare a unităților de cercetare, proiectare și execuție cu utilaje și aparatură specifice.

Art. 5. - Comisia Națională pentru Urbanism și Amenajarea Teritoriului, împreună cu alte organe centrale, va iniția un program național pentru educarea populației privind comportarea în cazul producerii seismelor.

Art. 6. - Prevederile prezentei hotărâri sunt completări la Legea nr. 8/1977, iar nerespectarea lor se sancționează conform legii.