autentificare cu OpenID
Hotărâre privind înființarea unor întreprinderi la Ministerul Industriei Ușoare
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Pe data de 1 iulie 1990 unitățile economice prevăzute în anexă[1] se organizează ca întreprinderi cu personalitate juridică, prin preluarea activităților de la întreprinderile de care au aparținut.

Art. 2. - Activul și pasivul stabilite pe baza bilanțului încheiat la data de 30 iunie 1990 trec împreună cu indicatorii de plan economici și financiari, precum și cu contractele încheiate, de la întreprinderile existente la noile întreprinderi, pe bază de protocol.

Art. 3. - Personalul care trece la întreprinderile nou înființate se consideră transferat în interesul serviciului, iar cel încadrat în funcții cu salarii mai mici beneficiază pe o perioadă de 3 luni de salariul avut anterior.

Art. 4. - Modificarea indicatorilor de plan economici și financiari rezultați din reorganizare se va face de Ministerul Industriei Ușoare.

Art. 5. - Anexele nr. 4 a) - 4 f) inclusiv la Hotărârea guvernului nr. 152/1990 se modifică potrivit prevederilor prezentei hotărâri.

  1. Anexa se comunică unităților interesate.