autentificare cu OpenID
Hotărâre privind înființarea și organizarea Întreprinderii navale de elice Galați în subordinea Centralei industriale navale Galați, de sub îndrumarea și controlul Ministerului Industriei Construcțiilor de Mașini
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Pe data prezentei hotărâri se înființează Întreprinderea navală de elice Galați, cu sediul în municipiul Galați, județul Galați, în subordinea Centralei industriale navale Galați, de sub îndrumarea și controlul Ministerului Industriei Construcțiilor de Mașini, prin reorganizarea Fabricii navale de elice și prelucrări la cald, din structura Întreprinderii mecanice navale Galați.

Art. 2. - Întreprinderea navală de elice Galați are ca obiect de activitate fabricarea și repararea elicelor pentru navale maritime și fluviale, piese turnate din oțel și neferoase, piese forjate și matrițate și se organizează pe baza gestiunii economico-financiare proprii, cu personalitate juridică, pe baza normelor unitare de structură în vigoare.

Art. 3. - Activul și pasivul stabilite pe baza bilanțului încheiat la data de 31 mai 1990, împreună cu indicatorii economici și financiari și cu contractele economice aferente activităților preluate ca urmare a prevederilor prezentei hotărâri, trec la Întreprinderea navală de elice Galați.

Personalul care trece la unitatea nou înființată se consideră transferat în interesul serviciului.

Art. 4. - Personalul transferat în interesul serviciului sau trecut în aceeași unitate în funcții cu niveluri de salarizare mai mici, ca urmare a aplicării prevederilor din prezenta hotărâre beneficiază de drepturile prevăzute de legislația în vigoare.

Art. 5. - Lista unităților din subordinea Centralei industriale navale Galați se completează corespunzător prevederilor din prezenta hotărâre.