autentificare cu OpenID
Hotărâre privind înființarea Centrului național pentru încercarea și atestarea tractoarelor și mașinilor agricole
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Pe data prezentei hotărâri se înființează, în subordinea Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare - Direcția generală economică pentru mecanizarea agriculturii, Centrul național pentru încercarea și atestarea tractoarelor și mașinilor agricole, cu sediul în comuna Găneasa, satul Moara Domnească, municipiul București, unitate cu personalitate juridică, ca unitate de cercetare științifică.

Art. 2. - Obiectul de activitate al centrului îl constituie:

  • încercarea și atestarea tractoarelor, mașinilor agricole, utilajelor, uneltelor și instalațiilor care se folosesc în agricultura de stat, asociații și sectorul particular din țara noastră; pot fi achiziționate, livrate și folosite în agricultură, indiferent de forma de proprietate, numai utilajele atestate de centrul național că sunt de calitate corespunzătoare și satisfac cerințele constructiv-funcționale, tehnologice și de fiabilitate stabilite;
  • efectuarea de probe tip și încercări de fiabilitate la utilajele noi și modernizate;
  • încercarea tractoarelor, mașinilor și instalațiilor agricole produse de firme străine, încercări internaționale;
  • stabilirea de norme de producție și consum de combustibil pentru lucrările efectuate cu tractoarele și mașinile agricole;
  • stabilirea limitelor de uzură și a duratelor de serviciu optime ale utilajelor;
  • proiectarea tehnologiilor pentru repararea utilajelor și recondiționarea pieselor de schimb, precum și elaborarea normelor de consum de piese și materiale;
  • proiectarea și execuția de utilaje și SDV-uri pentru reparații și producție, autoutilare și utilaje unicat;
  • proiectarea și adaptarea de fluxuri tehnologice și lucrări de mică mecanizare pentru repararea, recondiționarea și fabricarea utilajelor în cadrul unităților agriculturii;
  • verificarea calității și recepția tractoarelor și utilajelor agricole la întreprinderile furnizoare.

Art. 3. - Centrul național pentru încercarea și atestarea tractoarelor și mașinilor agricole se organizează pe amplasamentul fostei stațiuni de încercare și omologare a tractoarelor și mașinilor agricole din comuna Găneasa, satul Moara Domnească, Sectorul agricol Ilfov - municipiul București (actualmente ferma S.D.E. Belciugatele, aparținând Trustului I.A.S. Călărași), în suprafață de 605 ha teren agricol cu construcțiile existente folosite în activitatea de încercări.

Personalul pentru desfășurarea întregii activități se va asigura de Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, prin redistribuire de la alte unități în cadrul fondului de salarii total. Preluarea bazei materiale se va face prin protocol.

Art. 4. - Activitatea centrului este activitate de cercetare-proiectare și se desfășoară pe bază de autofinanțare, iar lucrările de interes național se vor finanța de la bugetul statului în cadrul fondurilor alocate anual Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare.

Art. 5. - Ministerul Economiei Naționale și Ministerul Finanțelor vor introduce modificările corespunzătoare în indicatorii economici și financiari pe anul 1990 ai Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare.