autentificare cu OpenID
Hotărâre privind instituirea Comisiei de redactare a proiectului de regulament al Adunării Deputaților
  • semnat: Președintele de vârstă al Adunării Deputaților, Policrat Réne-Radu
Adunarea Deputaților hotărăște:

Articol unic. - Se instituie Comisia de redactare a proiectului de regulament al Adunării Deputaților, având următoarea componență:

  • Marțian Dan - Grupul parlamentar al F.S.N.
  • Adrian Năstase - Grupul parlamentar al F.S.N.
  • Nicolae Radu - Grupul parlamentar al F.S.N.
  • Marian Enache - Grupul parlamentar al F.S.N.
  • Victor Babiuc - Grupul parlamentar al F.S.N.
  • Cazimir Ionescu - Grupul parlamentar al F.S.N.
  • Attila Varga - Grupul parlamentar al U.D.M.R.
  • Mircea-Teodor Vaida - Grupul parlamentar al P.N.L.
  • Serghei Mesaroș - Grupul parlamentar de centru.