autentificare cu OpenID
Hotărâre pentru alegerea domnului deputat Marțian Dan în funcția de președinte al Adunării Deputaților
  • semnat: Președintele de vârstă al Adunării Deputaților, Policrat Réne-Radu
Adunarea Deputaților hotărăște:

Articol unic. - Domnului deputat Marțian Dan - din Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale - se alege în funcția de președinte al Adunării Deputaților.