autentificare cu OpenID
Hotărâre pentru alegerea vicepreședinților Adunării Deputaților
  • semnat: Președintele Adunării Deputaților, Marțian Dan
Adunarea Deputaților hotărăște:

Articol unic. - Se aleg în funcția de vicepreședinți ai Adunării Deputaților următorii deputați:

Marian Enache - Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale;
Ionel Roman - Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale;
Mircea Ionescu-Quintus - Grupul parlamentar al Partidului Național Liberal;
Victor Cevdarie - Grupul parlamentar ecologist și social-democrat.