autentificare cu OpenID
Hotărâre pentru alegerea secretarilor Adunării Deputaților
  • semnat: Președintele Adunării Deputaților, Marțian Dan
Adunarea Deputaților hotărăște:

Articol unic. - Se aleg în funcția de secretari ai Adunării Deputaților următorii deputați:

Bogdan Pătrașcu - Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale;
Nicolae Radu - Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale;
Cazimir Ionescu - Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale;
Lázár Madaras - Grupul parlamentar al Uniunii Democrate Maghiare din România.