autentificare cu OpenID
Hotărâre pentru alegerea chestorilor Adunării Deputaților
  • semnat: Președintele Adunării Deputaților, Marțian Dan
Adunarea Deputaților hotărăște:

Articol unic. - Se aleg în funcția de chestori ai Adunării Deputaților următorii deputați:

Emil Stoica - Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale;
Paul Ciobanu - Grupul parlamentar al A.U.R.