autentificare cu OpenID
Hotărâre pentru alegerea domnului senator academician Alexandru Bîrlădeanu în funcția de președinte al Senatului
  • semnat: Președintele de vârstă al Senatului, Buda Cezar
Senatul hotărăște:

Articol unic. - Domnul senator academician Alexandru Bîrlădeanu - din Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale - se alege în funcția de președinte al Senatului.