autentificare cu OpenID
Hotărâre pentru alegerea vicepreședinților Senatului
  • semnat: Președintele Senatului, academician, Alexandru Bîrlădeanu
Senatul hotărăște:

Articol unic. - Se aleg în funcția de vicepreședinți ai Senatului următorii senatori:

Oliviu Gherman - Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale;
Vasile Moiș - Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale;
Radu Câmpeanu - Grupul parlamentar al Partidului Național Liberal;
Károly Király - Grupul parlamentar Uniunii Democrate Maghiare din România.