autentificare cu OpenID
Hotărâre pentru alegerea secretarilor Senatului
  • semnat: Președintele Senatului, academician, Alexandru Bîrlădeanu
Senatul hotărăște:

Articol unic. - Se aleg în funcția de secretari ai Senatului următorii senatori:

Paul Jerbas - Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale;
Dan Iosif - Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale;
Petru Jurcan - Grupul parlamentar al Partidului Național Liberal;
Attila Verestóy - Grupul parlamentar al Uniunii Democrate Maghiare din România.