autentificare cu OpenID
Hotărâre pentru alegerea chestorilor Senatului
  • semnat: Președintele Senatului, academician, Alexandru Bîrlădeanu
Senatul hotărăște:

Articol unic. - Se aleg în funcția de chestori ai Senatului următorii senatori:

Doru-Ioan I. Tărăcilă - Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale;
Constantin Sava - Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale.