autentificare cu OpenID
Hotărâre privind instituirea unei comisii de redactare a proiectului de regulament al Senatului
  • semnat: Președintele Senatului, academician, Alexandru Bîrlădeanu
Senatul hotărăște:

Articol unic. - Se instituie o comisie de redactare a proiectului de regulament al Senatului, având următoarea componență:

  1. Ion Coteanu - Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
  2. Paul Jerbas - Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
  3. Ioan-Gheorghe Popa - Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
  4. Ion Predescu - Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
  5. Ionel Săndulescu - Grupul parlamentar al Partidului Național Liberal
  6. Zoltan Hosszu - Grupul parlamentar al Uniunii Democrate Maghiare din România
  7. Antonie Iorgovan - independent.