autentificare cu OpenID
Hotărâre pentru aprobarea jurământului Președintelui României
  • semnat: Președintele Senatului, academician, Alexandru Bîrlădeanu
Senatul adoptă prezenta hotărâre:

Articol unic. - Se aprobă jurământul Președintelui României, cu următoarea redactare:

„Jur credință poporului român, idealurilor sale de libertate și prosperitate. Jur să respect legile țării, să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale omului, suveranitatea și integritatea teritorială a patriei."