autentificare cu OpenID
Hotărâre privind aprobarea componenței Guvernului României
 • semnat: Președintele Senatului, academician, Alexandru Bîrlădeanu

Acte care menționează acest act:

La propunerea primului-ministru al Guvernului României, domnul Petre Roman, privind componența nominală a guvernului,
Senatul hotărăște:

Articol unic. - Se aprobă lista miniștrilor de stat, miniștrilor și secretarilor de stat, care fac parte din Guvernul României, după cum urmează:

 1. Ministru de stat - însărcinat cu activitatea industrială și comercială - Anton Vătășescu
 2. Ministru de stat - însărcinat cu calitatea vieții și protecția socială - Ion Aurel Stoica
 3. Ministru de stat - însărcinat cu orientarea economică - Eugen Dijmărescu
 4. Ministru, asistent al primului-ministru pentru reformă și relația cu parlamentul - Adrian Severin
 5. Ministrul afacerilor externe - Adrian Năstase
 6. Ministrul apărării naționale - Victor Stănculescu
 7. Ministrul finanțelor - Teodor Stolojan
 8. Ministru de interne - Doru Viorel Ursu
 9. Ministrul justiției - Victor Babiuc
 10. Ministrul resurselor și industriei - Mihai Zisu
 11. Ministrul comerțului și turismului - Constantin Fota
 12. Ministrul agriculturii și alimentației - Ioan Țipu
 13. Ministrul comunicațiilor - Andrei Chirică
 14. Ministrul lucrărilor publice, transporturilor și amenajării teritoriului - Doru Pană
 15. Ministrul învățământului și științei - Gheorghe Ștefan
 16. Ministrul mediului - Valeriu Eugen Pop
 17. Ministrul culturii - Andrei Pleșu
 18. Ministrul sănătății - Bogdan Marinescu
 19. Ministrul muncii și protecției sociale - Cătălin Zamfir
 20. Ministrul tineretului și sportului - Bogdan Niculescu-Duvăz
 21. Secretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe - Romulus Neagu
 22. Secretar de stat la Ministerul Învățământului și Științei - Andrei Țugulea