autentificare cu OpenID
Hotărâre privind validarea mandatului unui deputat
  • semnat: Președintele Adunării Deputaților, Marțian Dan
Adunarea Deputaților hotărăște:

Articol unic. - Se validează mandatul de deputat al domnului Hogea Amet în Circumscripția electorală nr. 14 Constanța.