autentificare cu OpenID
Hotărâre privind numirea secretarului general al aparatului Adunării Deputaților
  • semnat: Președintele Adunării Deputaților, Marțian Dan
Adunarea Deputaților hotărăște:

Articol unic. - Acsinte Gaspar se numește în funcția de secretar general al aparatului Adunării Deputaților, asimilat cu ministru secretar de stat.