autentificare cu OpenID
Hotărâre privind aprobarea Declarației-program a Guvernului României
  • semnat: Președintele Senatului, academician, Alexandru Bîrlădeanu
Senatul adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. - Se aprobă Declarația-program a Guvernului României, prezentată de primul-ministru, domnul Petre Roman, în ședința comună a Senatului și a Adunării Deputaților din ziua de 28 iunie 1990.