autentificare cu OpenID
Lege privind bugetul Parlamentului României
  • semnat: Președintele Senatului, academician, Alexandru Bîrlădeanu notă
    Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 3 iulie 1990.
  • semnat: Președintele Adunării Deputaților, Marțian Dan notă
    Această lege a fost adoptată de Adunarea Deputaților în ședința din 5 iulie 1990.
  • promulgat: Președintele României, Ion Iliescu notă
    În temeiul art. 82 lit. m) din Decretul-lege nr. 92/1990 pentru alegerea parlamentului și a Președintelui României, promulgăm Legea privind bugetul Parlamentului României și dispunem publicarea sa în Monitorul Oficial al României.
Parlamentul României adoptă prezenta lege:

Articol unic. - Se introduce în bugetul de stat un nou capitol intitulat „Parlamentul României”.

Bugetul parlamentului se aprobă, separat, pentru Adunarea Deputaților și pentru Senat, potrivit prevederilor din regulamentele de organizare și funcționare ale fiecăreia din aceste adunări.