autentificare cu OpenID
Lege privind proclamarea zilei naționale a României
  • semnat: Președintele Senatului, academician, Alexandru Bîrlădeanu notă
    Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 30 iulie 1990.
  • semnat: Președintele Adunării Deputaților, Marțian Dan notă
    Această lege a fost adoptată de Adunarea Deputaților în ședința din 30 iulie 1990.
  • promulgat: Președintele României, Ion Iliescu notă
    În temeiul art. 82 lit. m) din Decretul-lege nr. 92/1990 pentru alegerea parlamentului și a Președintelui României, promulgăm Legea privind proclamarea zilei naționale a României și dispunem publicarea sa în Monitorul Oficial al României.

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1. - Se proclamă „1 Decembrie” ziua națională a României.

Art. 2. - Hotărârea Consiliului de Miniștri nr. 903 din 18 august 1949 privind declararea zilei de 23 august ca sărbătoare națională, precum și orice alte dispoziții contrare prezentei legi, se abrogă.