autentificare cu OpenID
Lege pentru abrogarea și modificarea unor dispoziții ale Legii nr. 2/1981
  • semnat: Președintele Senatului, academician, Alexandru Bîrlădeanu notă
    Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 31 iulie 1990.
  • semnat: Președintele Adunării Deputaților, Marțian Dan notă
    Această lege a fost adoptată de Adunarea Deputaților în ședința din 31 iulie 1990.
  • promulgat: Președintele României, Ion Iliescu notă
    În temeiul art. 82 lit. m) din Decretul-lege nr. 92/1990 pentru alegerea parlamentului și a Președintelui României, promulgăm Legea pentru abrogarea și modificarea unor dispoziții ale Legii nr. 2/1987 și dispunem publicarea sa în Monitorul Oficial al României.

Parlamentul României adoptă prezenta lege:

Art. 1. - Se abrogă dispozițiile art. 8 din Legea nr. 2/1987 privind conservarea, protejarea și dezvoltarea pădurilor, exploatarea lor rațională economică și menținerea echilibrului ecologic.

Art. 2. - Se modifică alin. 1 din art. 11 al Legii nr. 2/1987 după cum urmează:

„Volumul de masă lemnoasă ce se recoltează anual, pe zone geografice și destinații, se aprobă prin lege, la propunerea guvernului."