autentificare cu OpenID
Hotărâre privind numirea secretarului general al aparatului Senatului
  • semnat: Președintele Senatului, academician, Alexandru Bîrlădeanu
Senatul hotărăște:

Articol unic. - Profesor universitar Constantin Ionescu se numește în funcția de secretar general al aparatului Senatului, asimilat cu secretar de stat.