autentificare cu OpenID
Hotărâre privind aprobarea componenței nominale a Comisiei de redactare a proiectului Constituției României
 • semnat: Președintele Senatului, academician, Alexandru Bîrlădeanu
 • semnat: Președintele Adunării Deputaților, Marțian Dan
Adunarea Constituantă adoptă prezenta hotărâre:

Articol unic. - Se aprobă componența nominală a Comisiei de redactare a proiectului Constituției României, potrivit anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


[modificare] Anexă

 1. Marian Enache - jurist, vicepreședinte al Adunării Deputaților, grupul parlamentar al F.S.N.
 2. Ioan Leș - deputat, jurist, grupul parlamentar al F.S.N.
 3. Ioan Timiș - deputat, jurist, grupul parlamentar al F.S.N.
 4. Alexandru Albu - deputat, prof. univ. dr., A.S.E., grupul parlamentar al F.S.N.
 5. Mihai Golu - deputat, psiholog, prof. univ. dr., Universitatea București, grupul parlamentar al F.S.N.
 6. Nicolae S. Dumitru - deputat, sociolog, conf. univ. dr., grupul parlamentar al F.S.N.
 7. Dan Lăzărescu - deputat, scriitor, grupul parlamentar al P.N.L.
 8. Gheorghe Frunda - deputat, avocat, grupul parlamentar al U.D.M.R.
 9. Vasile Gionea - deputat, jurist, prof. univ. dr., grupul parlamentar al P.N.Ț.-c.d.
 10. Ioan Florea - deputat, economist, grupul parlamentar ecologist și social-democrat
 11. Niculae Iuruc - deputat, inginer agronom, grupul parlamentar agrar și socialist democratic
 12. Echim Andrei - deputat, jurist, grupul parlamentar al minorităților naționale (altele decât cea maghiară)
 13. Victor Anangnoste - senator, avocat, grupul parlamentar al F.S.N.
 14. Mihai Iacobescu - senator, istoric, conf. univ. dr., grupul parlamentar al F.S.N.
 15. Mihăiță Postolache - senator, inginer, grupul parlamentar al F.S.N.
 16. Ion Predescu - senator, avocat, grupul parlamentar al F.S.N.
 17. Ioan Rus - senator, jurist, grupul parlamentar al F.S.N.
 18. Romulus Vulpescu - senator, scriitor, grupul parlamentar al F.S.N.
 19. Augustin Zăgrean - senator, jurist, grupul parlamentar al F.S.N.
 20. Mircea Curelea - senator, avocat, grupul parlamentar al P.N.L.
 21. Adrian-Ovidiu Moțiu - senator, prof. univ. dr., Partidul pentru Uniunea Națională a Românilor din Transilvania
 22. Hajdu Menyhért Gábor - senator, jurist, grupul parlamentar al U.D.M.R.
 23. Antonie Iorgovan - senator, conf. univ. dr., independent
 24. Florin Vasilescu - jurist, doctor în drept, consilier la Președinția României
 25. Mihai Constantinescu - jurist, doctor în drept, consilier al primului-ministru
 26. Ion Vida - jurist, doctor în drept, consilier la compartimentul tehnic legislativ din cadrul Direcției serviciilor legislative a aparatului Adunării Deputaților
 27. Ioan Moraru - jurist, doctor în drept, conf. univ., Universitatea București
 28. Ion Deleanu - doctor în drept, conf. univ., Universitatea Cluj-Napoca.