autentificare cu OpenID
Hotărâre privind validarea mandatelor unor deputați
  • semnat: Președintele Adunării Deputaților, Marțian Dan
În temeiul art. 71 alin. final din Decretul-lege nr. 92/1990 pentru alegerea parlamentului și a Președintelui României și art. 153 din Hotărârea Adunării Deputaților nr. 12/1990 privind Regulamentul Adunării Deputaților,
Adunarea Deputaților hotărăște:

Articol unic. - Se validează mandatele următorilor deputați:

1. Iliescu Nicolau Agata - Circumscripția electorală nr. 41 București
2. Iancu Mihai - Circumscripția electorală nr. 41 București
3. Fleacă Dănuț Ioan - Circumscripția electorală nr. 41 București
4. Ionescu Smaranda - Circumscripția electorală nr. 41 București
5. Mirea Stelian Corneliu - Circumscripția electorală nr. 41 București
6. Mihăilescu Teodora Dorina - Circumscripția electorală nr. 41 București
7. Gavaliugov Corneliu Dorin - Circumscripția electorală nr. 41 București