autentificare cu OpenID
Hotărâre privind declararea ca vacant a unui mandat de deputat
  • semnat: Președintele Adunării Deputaților, Marțian Dan
Având în vedere Raportul Comisiei de validare, prezentat Adunării Deputaților și aprobat de aceasta în ședința din ziua de 31 iulie 1990,
Adunarea Deputaților hotărăște:

Articol unic. - Se declară vacant un mandat de deputat în Circumscripția electorală nr. 33 Sibiu.