autentificare cu OpenID
Hotărâre privind validarea mandatelor unor deputați
  • semnat: Președintele Adunării Deputaților, Marțian Dan
În temeiul art. 71 alin. final din Decretul-lege nr. 92/1990 pentru alegerea parlamentului și a Președintelui României și art. 153 din Hotărârea Adunării Deputaților nr. 12/1990 privind Regulamentul Adunării Deputaților,
Adunarea Deputaților hotărăște:

Articol unic. - Se validează mandatul de deputat al doamnei Ion Iosif Corina în Circumscripția electorală nr. 33 Sibiu.