autentificare cu OpenID
Hotărâre privind demisia unui senator
  • semnat: Președintele Senatului, academician, Alexandru Bîrlădeanu
În temeiul art. 145 din Regulamentul Senatului,
Senatul hotărăște:

Articol unic. - Senatul ia act de cererea de demisie prezentată de domnul senator Nan Nicolae, aparținând Grupului parlamentar al Frontului Salvării Naționale, Circumscripția electorală nr. 33 Sibiu, ca urmare a numirii sale în funcția de prefect și declară vacant locul de senator deținut de acesta.