autentificare cu OpenID
Lege privind aprobarea bugetului Președinției României
  • semnat: Președintele Senatului, academician, Alexandru Bîrlădeanu notă
    Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 2 iulie 1990.
  • semnat: Președintele Adunării Deputaților, Marțian Dan notă
    Această lege a fost adoptată de Adunarea Deputaților în ședința din 28 iunie 1990.
  • promulgat: Președintele României, Ion Iliescu notă
    În temeiul art. 82 lit. m) din Decretul-lege nr. 92/1990 pentru alegerea parlamentului și a Președintelui României, promulgăm Legea privind aprobarea bugetului Președinției României și dispunem publicarea sa în Monitorul Oficial al României.
Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1. - Se introduce în Bugetul de stat pe anul 1990 un nou capitol denumit „Președinția României”.

Art. 2. - Se aprobă bugetul Președinției României pe anul 1990 în sumă de 60 milioane lei și 1 milion dolari S.U.A.

Art. 3. - Defalcarea pe destinații a bugetului Președinției României și ordonatorii de credite bugetare se aprobă de Președintele României.

Art. 4. - La propunerea Președintelui României, Biroul permanent al Adunării Deputaților sau al Senatului va putea supune spre aprobare parlamentului suplimentarea bugetului Președinției, în cazul în care valorile stabilite potrivit prezentei legi pentru constituirea acestui buget sunt insuficiente.