autentificare cu OpenID
Hotărâre pentru avizarea favorabilă a propunerilor Președintelui României cu privire la numirea președintelui și a membrilor Curții Supreme de Justiție
 • semnat: Președintele Senatului, academician, Alexandru Bîrlădeanu

În temeiul art. 82 lit. b) din Decretul-lege nr. 92/1990 pentru alegerea parlamentului și a Președintelui României,

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. - Senatul avizează favorabil propunerile prezentate de Președintele României, domnul Ion Iliescu, privind numirea președintelui și a membrilor Curții Supreme de Justiție, după cum urmează:

Președinte - Teofil Pop

Secția penală

 • Bogdănescu Valeriu
 • Boroi Vasile
 • Bucur Gheorghe
 • Coca-Cozma Maria
 • Gyorgy Bela
 • Ionescu Ion
 • Ionescu Costică
 • Manea-Drăgulin Vasile
 • Mitroi Paul
 • Moisescu Sorin
 • Pandrea Anton
 • Pastor Leonida
 • Uglean Gheorghe

Secția civilă

 • Duță Adrian
 • Florea Paul
 • Gaspar Gabriela
 • Gazetovici Dumitru
 • Ioanițiu Elisabeta
 • Onică Dimitrie
 • Osipenco Elena
 • Pușcariu Eugenia
 • Selyem Andrei
 • Tudorache Constanța
 • Zărnescu Ovidiu
 • Zlătescu Victor-Dan

Secția militară

 • Bădoiu Cornel
 • Dănilă Ștefan
 • Eftimescu Mihai Marian
 • Joarză Samoilă
 • Nițoiu Adrian
 • Sabău Dorin Silviu

Secția economică

 • Burac Maria
 • Clocotici Dorin
 • Gherguț Emil
 • Mrejeru Teodor
 • Palaghiciuc Florica
 • Popa Eugenia
 • Savin Ana Alexandrina
 • Sîrbu Benedict
 • Tudorică Lucia