autentificare cu OpenID
Hotărâre privind numirea unor secretari de stat
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman

Guvernul României hotărăște:

Articol unic. - Se numesc în funcția de secretar de stat - șefi ai departamentelor din cadrul Ministerului Resurselor și Industriei următorii:

  • Andrei Pintilie - șeful Departamentului industriei construcțiilor de mașini
  • Vasile Baltac - șeful Departamentului industriei electrotehnice, electronice, mecanicii fine și mașinilor-unelte
  • Victor Murea - șeful Departamentului industriei petrolului
  • Ion Rambu - șeful Departamentul industrializării lemnului
  • Dan Corneliu Zaharia - șeful Departamentului industriei textile și pielărie.