autentificare cu OpenID
Hotărâre privind numirea secretarilor de stat și a subsecretarului de stat la Ministerul Comerțului și Turismului
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman

Guvernul României hotărăște:

Articol unic. - Pe data de 1 iulie 1990 se numesc:

  • Napoleon Pop, în funcția de secretar de stat, șeful Departamentului comerțului exterior;
  • Cornel Ceucă, în funcția de secretar de stat, șeful Departamentului comerțului interior;
  • Petre Baron, în funcția de secretar de stat, șeful Departamentului turismului;
  • George Calihman, în funcția de subsecretar de stat la Departamentul comerțului interior pentru problemele protecției sociale a cumpărătorilor și ale inspecției comerciale de stat.